Každý investor do projektu Honoris Dubai dostane v rokoch 2022 – 2030 fixný výnos vo výške 8 % p.a.

Výnos je vyplácaný dvakrát ročne, v júni prvých 50 % a v decembri druhých 50 %.

Skupina Honoris Group začínajúc januárom 2022 postupne vydá niekoľko emisií korporátnych dlhopisov určených výhradne na financovanie investícií na realitnom trhu v Dubaji. Prvá emisia s názvom HD Financing Alfa 3/8 v mene CZK je vydávaná na obdobie troch rokov, druhá emisia s názvom HD Financing Beta 4/8 v mene EUR je vydávaná na obdobie štyroch rokov.

Investor sa stane vlastníkom investičných dlhopisov. Výpoveď zmluvy zo strany klienta je možná kedykoľvek s výpovednou lehotou 12 mesiacov. V prípade záujmu klienta o reinvestíciu na ďalšie rovnako dlhé obdobie je táto reinvestícia automatická.

Emitentom dlhopisov je vždy tuzemská spoločnosť zo skupiny Honoris Group, výnos je tak všetkým klientom garantovaný v Českej republike. Realitné investície sú realizované prostredníctvom našej investičnej spoločnosti LIMMAT CAPITAL DWC-LLC so sídlom v Dubaji, licencia číslo 10557.

PREČO INVESTUJEME V DUBAJI?

V Spojených arabských emirátoch sa nedávno uvoľnili právne možnosti pre vstup zahraničných investorov na tento trh.

Vzhľadom na to, že Dubaj zostal v čase kovidu otvorený, získal konkurenčnú výhodu proti iným porovnateľným trhom (napr. Miami).

Dubaj sa postupne stáva stále významnejším centrom svetového biznisu, prúdi som tak kapitál, ako pracovné sily z celého sveta.

Svetová výstava Expo, ktorá sa konala v Dubaji od októbra 2021 do marca 2022, prispela k ďalšiemu urýchleniu všestranného rozvoja tohto mesta a emirátu.

Na realitnom trhu sa nachádza tak veľké množstvo nehnuteľností, ako aj developerských projektov vo výstavbe a jednotkové ceny nehnuteľností majú rastúci trend, v niektorých prípadoch aj o rádovo desiatky percent.

Súčasne sa trvale zvyšuje dopyt po dlhodobom aj krátkodobom prenájme, čo v dôsledku vedie k relatívne vysokým cenám nájmov.

Výnosnosť sa tak aktuálne pohybuje v širokom rozmedzí 5 % – 20 % p.a.

Zaujala Vás naša ponuka?

kontaktujte nás