Každý investor do projektu Honoris Dubai dostane počínajúc rokom 2024 zaistený výnos vo výške 10 % p.a.

Investícia je všetkým našim klientom zaistená a garantovaná v Českej republike.

Klient, ktorý zvolí zaistenie svojej investície vo forme korporátnych dlhopisov, sa stane vlastníkom cenných papierov – investičných dlhopisov, znejúcich na meno klienta. Od roku 2024 zahŕňajú všetky emisie projektu Honoris Dubai možnosť výpovede zo strany klienta s výpovednou lehotou 12 mesiacov.

Výnos klientom vyplácame dvakrát ročne.

Projekt Honoris Dubai zastrešujú v Českej republike spoločnosti LIMMAT CAPITAL, a. s. a Dubai Investment Fund, a. s.

LIMMAT CAPITAL, a. s. má plne splatený základný kapitál vo výške 100 000 000 Kč.

Dlhopis Honoris Dubai – výnos 10 % p.a.

pages.profit.file1

Zaujala Vás naša ponuka?

kontaktujte nás