Každý investor do projektu Honoris Dubai dostane počínajúc rokom 2023 zaistený výnos vo výške 9 % p. a.

Investícia je všetkým našim klientom zaistená a garantovaná v Českej republike.

Klient, ktorý zvolí zaistenie svojej investície vo forme korporátnych dlhopisov, sa stane vlastníkom cenných papierov – investičných dlhopisov, znejúcich na meno klienta. V roku 2023 ponúkame tiež emisie s možnosťou výpovede zo strany klienta s výpovednou lehotou 12 mesiacov, tieto emisie majú výnos 8,5 % p. a. Klientom ponúkame aj ďalšie možnosti zaistenia ich investície – radi Vám tieto varianty predstavíme pri osobnom stretnutí.

Výnos klientom vyplácame dvakrát ročne.

Projekt Honoris Dubai zastrešujú v Českej republike spoločnosti LIMMAT CAPITAL, a. s. a Dubai Investment Fund, a. s.

LIMMAT CAPITAL, a. s. má plne splatený základný kapitál vo výške 100 000 000 Kč.

Dlhopis HD KAPPA – výnos 9%

pages.profit.file1

Dlhopis HD GAMA– výnos 9%

pages.profit.file2

Zaujala Vás naša ponuka?

kontaktujte nás