LIMMAT CAPITAL DWC-LLC

Po niekoľkoročnom monitoringu potenciálu a príležitostí na zahraničných trhoch sme sa rozhodli pre dlhodobé investičné pôsobenie v Spojených arabských emirátoch. Založili sme tu vlastnú investičnú spoločnosť LIMMAT CAPITAL DWC-LLC so sídlom v Dubaji.

HONORIS WEALTH FUND INVESTMENTS

Vzhľadom na všestranne úspešný rozvoj emirátu Dubaj v posledných rokoch a s tým súvisiacim značným nárastom potenciálu nových podnikateľských príležitostí, naším ďalším krokom bolo vytvorenie vlastného investičného fondu HONORIS WEALTH FUND INVESTMENTS – FZCO, opäť so sídlom v Dubaji.

Fond sa bude zameriavať na vyhľadávanie, správu a riadenie investícií v Spojených arabských emirátoch v dlhodobom horizonte s cieľom dosahovania nadpriemerných hodnôt návratnosti investícií (ROI).

Aktuálny silný trend presúvania veľkého množstva kapitálu, ľudských zdrojov a obchodných a investičných aktivít do Dubaja z iných častí sveta (najmä z Európy a Ruska) je dôležitým predpokladom pre našu víziu trvalého úspešného pôsobenia na tomto trhu.

MANAGEMENT

Ing. Michal Herych

Michal sa narodil v Prahe, je absolventom Vysokej školy ekonomickej. Od roku 1990 začal zbierať skúsenosti vo finančnej a investičnej sfére, postupne sa vypracoval na rešpektovaného podnikateľa a investora v medzinárodnom meradle.

Michal je majiteľom holdingu Honoris Group, riadi aktivity skupiny v Českej republike, Švajčiarsku a niekoľkých ďalších krajinách. Honoris Group zahŕňa 30 spoločností, pôsobiacich prevažne v odboroch financií, investícií a poisťovníctva.

Ako zakladateľ a hlavný stratég projektu Honoris Dubai rozvíja v posledných rokoch rastové investície skupiny v Spojených arabských emirátoch.

JUDr. Marian Vasil, LL.B, LL.M

Marian sa narodil v Košiciach, vyštudoval prestížnu univerzitu UCL v Londýne, kde tiež následne získal pracovné skúsenosti v City of London.

Marian dlhodobo pôsobí ako advokát a je vyhľadávaným poradcom v daňových otázkach pri medzinárodných finančných transakciách. Je spolumajiteľom právnickej skupiny Vasil & Partners a poradenskej skupiny Benson Formations so sídlom v Londýne.

V rámci projektu Honoris Dubai zastáva pozíciu riaditeľa Honoris Wealth Fund Investments. V SAE je etablovaným podnikateľom s históriou od roku 2016.

Rennie Sanger

Rennie je rodákom z Londýna, kde tiež študoval a mnoho rokov získaval pracovné skúsenosti v realitnom odbore.

Po rozhodnutí opustiť Veľkú Britániu a zúročiť nadobudnú prax na inom perspektívnom trhu sa Rennie presťahoval do Dubaja, kde trvalo žije a profiluje sa ako realitný expert.

V rámci projektu Honoris Dubai zastáva pozíciu riaditeľa investičnej spoločnosti LIMMAT CAPITAL DWC-LLC.

Honoris Group je finančná a investičná skupina, pôsobiaca na trhu od roku 1999.

O SKUPINE HONORIS GROUP

Podnikáme najmä v odboroch financií, investícií a poisťovníctva. Aktivity skupiny majú medzinárodný charakter, väčšinu investícií realizujeme na zahraničných trhoch.

Dlhodobo sa venujeme tiež oblasti Wealth Management, medzi našich klientov patrí mnoho významných osobností športového sveta.

korporátny web